Lokalizacja: Borowo

Inwestor: Es Borowo

Lokalizacja: Olsztyn ul. Jagiellońska 78

Inwestor: Samodzielnego Szpitala Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie

Lokalizacja: Przywidz

Inwestor: Zespół Szkól w Przywidzu