Szpital w Lidzbarku Warmińskim

Lokalizacja:

Inwestor:

Opis: