Centrum Zarządzania Kryzysowego

Lokalizacja: Susz, ul. Wybickiego 6

Inwestor: Gmina i Miasto Susz

Opis:

 Budowa Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Suszu