Szkoła Podstawowa w Żukowie

Lokalizacja: Żukowo

Inwestor: Gmina Żukowo

Opis:

 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żukowie wraz z wymianą źródła ciepła na kotłownie gazowe.

Referencja: