Bosmanat i port w Tolkmicku

Lokalizacja: Port w Tolkmicku

Inwestor: Urząd Morski w Gdyni

Opis:

 Budowa i wyposażenie budynku bosmanatu port wraz z budową masztu strunobetonowego ora przebudowa Nabrzeża Zachodniego (etap III  Nabrzeża Skarpowego) a także budową nawierzchni wzdłuż Nabrzeża Zachodniego w Porcie w Tolkmicku

Referencja: