Roboty ziemne

Wykonujemy prace ziemne związane z realizacją obiektów kubaturowych, dróg, parkingów, terenów zielonych oraz robót ziemnych związanych z instalacjami wodnymi, kanalizacyjnymi, instalacji rur preizolowanych oraz gazu. Posiadamy doświadczenie przy realizacji fundamentowania obiektów, budowy placów targowych, instalacji ziemnych – przyłączeniowych. Dysponujemy sprzętem i kadrą do wykonywania opisanych robót.

Zobacz nasze realizacje